Meer emoties rond De Wilgenhof

25 juni 2015 om 00:00 Nieuws

HOOFDDORP Hoe ze het moet organiseren en door wie zij de zaak moet laten behandelen, weet ze niet. Maar mevrouw Vermolen overweegt serieus een rechtszaak tegen de gemeente te beginnen. Zij verlengde eind 2014 via de gemeente haar recht tot bijzetting met 20 jaar, dus tot 2035. Enkele weken geleden kreeg zij echter een gemeentelijk schrijven dat er na 1-1-2029 geen bijzettingen meer mogelijk zijn. Onbegrijpelijk en emotioneel onaanvaardbaar, is haar reactie.

Maar er is nog een reden waarom zij emotioneel reageert bij de naam De Wilgenhof waar haar man, zoon en kleinkind zijn begraven: het besluit van de gemeente om nu al met rode verf grafstenen te markeren die verwijderd worden. Dat laatste kan doordat nabestaanden afstand hebben gedaan van de rustplaats (en er niet meer voor betalen). Op De Wilgenhof liggen zo'n 700 van dergelijke 'afstandsgraven'. Mevrouw Vermolen vindt het onbegrijpelijk dat zo met grafstenen omgegaan wordt en dat het rustieke beeld van de begraafplaats verstoord raakt.

De belangrijkste reden waarom zij reageert op een eerder artikel in HCnieuws is echter het feit dat de gemeente eerst akkoord gaat met het verlengen van haar recht van bijzetten (ze heeft nadrukkelijk gevraagd of het geen probleem opleverde. Er werd even nadrukkelijk 'nee' gezegd) om enkele maanden later een brief te sturen met daarin de mededeling dat er per 1-1-2029 géén bijzettingen meer mogelijk zijn. "Mijn leed is erg groot", laat ze weten via een mail aan de redactie van de HC. In de mail doet ze meteen een emotionele oproep aan andere nabestaanden om te reageren.

De huidige situatie doet haar al snel terugdenken aan een bijeenkomst in september 1999. Die was bedoeld om nabestaanden te informeren over de situatie rond De Wilgenhof na de aanleg van de vijfde baan (Polderbaan). "Heel emotioneel met veel huilende mensen", zegt ze daarover. "Toen werd nog herhaaldelijk gezegd dat bijzettingen altijd mogelijk bleven. Nou, je ziet het." Toenmalig wethouder Kees van der Linden kan zich die bijeenkomst ook nog tot in detail herinneren, inclusief de emoties. Hij weet haast wel zeker dat er toen geen einddatum is genoemd waarop bijzettingen niet meer mogelijk zouden zijn.

Naschrift redactie: Controle van de notulen van die bijeenkomst, in bezit bij onder meer familie De Vos, bevestigt dit. Geen einddatum, maar wel de opmerking 'dat bijzettingen in de toekomst mogelijk blijven'.

Die datum komt er wel in 2001, dus twee jaar later. Dan tekenen het rijk en de gemeente een overeenkomst waarin de nu gewraakte einddatum van 1-1-2029 wordt genoemd. Waarom gekozen is voor 2029 wordt niet uit de overeenkomst duidelijk. Wel wie de ondertekenaar is namens de gemeente: loco-burgemeester Kees van der Linden.

Tot slot mevrouw Vermolen: "Waarom zijn wij daar als nabestaanden nooit over geïnformeerd en mag ik nu wel tot 2035 betalen voor het bijzettingsrecht?" Volgens haar is er nu sprake van contractbreuk.

In een reactie laat de gemeente weten liever rechtstreeks met mevrouw Vermolen in gesprek te gaan dan via de krant, mede om redenen van privacy.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie