De basis voor het verwarmen van woningen zonder aardgas is de Warmtevisie van de gemeente. Daarin staat hoe de gemeente de warmtetransitie vorm wil geven en wat de doelen zijn. Participatie vindt de gemeente heel belangrijk. Mede om die reden is in Vijfhuizen in het najaar van 2021 de werkgroep Duurzaamheid en Biodiversiteit gestart. Deze werkgroep bestaat uit Annelies de Leeuw, Henk Looijen, M...