Van links af: Karin Goemans, Paul Kupper, Carolien Huizing.
Van links af: Karin Goemans, Paul Kupper, Carolien Huizing. Marina de Wit

Strijdbijl Vesterhavet en Klippeholm allang begraven

4 juni 2019 om 08:26 lokaal

HOOFDDORP De christelijke basisschool Vesterhavet en de RK basisschool Klippeholm vieren dit jaar hun 40-jarig bestaan. Op 1 januari 1979 ging de eerste school van het Bornholm-scholencomplex in gebruik. Opvallend was dat de scholenbouw vooruit liep op de huizenbouw in de wijk. Er werd begonnen met circa 30 leerlingen, u telt Vesterhavet 200 en Klippeholm 400 leerlingen.

Sinds vijf jaar vallen beide scholen onder de stichting Meer Primair. "Er is bij ons geen onderlinge schoolstrijd en iedereen kent elkaar. Bij meer dan 400 leerlingen zie je een keerpunt, dan ervaar ik het als onpersoonlijker", begint directeur Paul Kupper. Sinds 5 jaar is hij directeur van Klippeholm. "Als scholen hebben wij tegenwoordig een goede band, vroeger was dat wel anders, was er strijd op het schoolplein, werd een bal niet eens naar elkaar teruggegooid. Maar tegenwoordig zien we de kansen in de samenwerking."

Leerkracht en bouwcoördinator Carolien Huizing, bijna 20 jaar werkzaam op Vesterhavet, ziet dat de verzuiling minder wordt. "Je hebt elkaar meer nodig, en je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Leerkracht Karin Goemans, al 30 jaar werkzaam op Klippeholm, bevestigt dit. "Wij hebben bijvoorbeeld samen de gedragsopleiding gedaan. Je bent hierdoor opener naar elkaar." Op de vraag waarin de scholen uitspringen wordt bij Vesterhavet het KiVa veiligheidsprotocol genoemd. "In dit programma volgen wij de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Wij willen een veilige haven zijn, waarin niet gepest wordt. Binnen alle klassen gelden duidelijke normen met een duidelijk resultaat", aldus Huizing. "Bij Klippeholm is er uiteraard ook aandacht voor de sociale veiligheid in de vorm van de Kanjer training. Eerst veiligheid, dan leren. Je moet durven doorpakken", voegt Goemans toe.
Nadenkend over de toekomst ziet directeur Kupper het onderwijssysteem veranderen. "Dat dateert al uit 1850. Wij als team zijn bezig met een vernieuwende visie. Vroeger wilde je zoveel mogelijk leerlingen in een klas proppen, tegenwoordig kijken we hoe we kinderen anders kunnen groeperen, bijvoorbeeld op ontwikkeling? We willen groepsdoorbrekend werken, holistischer, want is het wel het beste om iedere dag stil achter je bureau te zitten? We willen meer bewegend leren, wat ook beter past bij de huidige leerling."

Het verschil in christelijk en katholiek onderwijs is nog steeds gedeeltelijk voelbaar. "Op Vesterhavet hebben wij een continurooster en bidden wij driemaal per dag,", vertelt Huizing.

"Op de Klippeholm wordt wel de traditie meegegeven, maar willen we niet belerend zijn", vult Kupper aan. "Bij de katholieken staat vieren centraal, dat zie je bij ons terug in het carnaval, wat uitbundig gevierd wordt." Als verdere hoogtepunten worden op beide scholen de kerstvieringen genoemd, het kamp in de hoogste klassen en op het Vesterhavet de wereldoriëntatie lessen en het Createrhavet, waarbij groepen voor elkaar optreden.

"Wat verder opvalt is dat we geen betonnen schoolplein meer hebben, maar op ons groene buitenterrein valt van alles te beleven, de leerlingen kunnen lekker bewegen en aanrommelen", aldus Kupper. Goemans wil het populaire transferspel op de Klippeholm ook genoemd hebben. "Dit spel voor de groepen 1 t/m 8 wordt traditioneel op de donderdagmiddag voor de zomervakantie gehouden. Al zijn de leerlingen uit groep 8 dan al officieel vrij, ze komen er graag voor terug. Het is een soort handelspel, waarbij de leerlingen samenwerken om verder te komen. In de directie zijn de scholen vrij standvastig. In 40 jaar is op beide scholen slechts driemaal een directiewijziging geweest. "Dat is een goed teken, dat betekent rust en stabiliteit voor de wijk", aldus Kupper. Helaas is er de laatste jaren wel een krimp van 30% van leerlingen zichtbaar in Bornholm. Dit komt door vergrijzing in de wijk. Zowel Vesterhavet als Klippeholm zijn sterke scholen en merken hier nog relatief weinig van. "Gelukkig zien we ook steeds meer leerlingen uit andere wijken. Tegenwoordig kijken ouders meer naar welke school bij hun kind past en kiezen niet meer voor gemak in de eigen wijk."

Om het 40-jarig bestaan te vieren heeft er begin mei een reünie plaatsgevonden en vindt er donderdag een mega sportdag plaats op Klippeholm waarbij het gehele Sportcomplex Koning Willem-Alexander is afgehuurd.

Marina de Wit

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie