In de kantine van Sportpark Spaarndam luisterden ruim 100 mensen naar de plannen van de nieuwe dorpsvereniging Spaarndam=1
In de kantine van Sportpark Spaarndam luisterden ruim 100 mensen naar de plannen van de nieuwe dorpsvereniging Spaarndam=1 Henk van Ommeren

Fusie splijt dorp: koude oorlog in Spaarndam

lokaal

SPAARNDAM Naast de bestaande Dorpsraad Spaarndam is er een tweede dorpsvertegenwoordiging in Spaarndam. In een overvolle kantine op het Sportpark Spaarndam, presenteerde de vereniging in oprichting haar plannen. Ook de tegenstanders van deze plannen lieten tijdens deze vergadering duidelijk van zich horen.

Tijdens de discussies over de fusie tussen de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer, sprak de Dorpsraad Spaarndam zich uit voor het opsplitsen van de gemeente. Daarbij zou Spaarndam-Oost een onderdeel moeten worden van de gemeente Haarlem. Deze stelling werd vooral ondersteund door een groep bewoners uit Spaarndam-West, het Haarlemse gedeelte van het dorp. Een grote groep bewoners uit Spaarndam-Oost voelden zich hierbij niet gehoord door de Dorpsraad. Omdat er al langere tijd kritiek is op de Dorpsraad vanwege gebrekkige communicatie en informatie en het feit dat bewoners vinden dat de raad zich vooral bezig houdt met zaken uit Spaarndam-West, werd het initiatief genomen voor de oprichting van een dorpsvereniging met door leden gekozen bestuursleden.

BESCHIKBAAR Een groep van zes personen heeft zich beschikbaar gesteld om plaats te nemen in de dorpsvereniging Spaarndam=1. Twee van deze leden zijn oud raadsleden van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, namelijk Ruut van Schie (voorzitter) en Theo van Heese. Daarnaast nemen Monique v.d. Vlak-Albrecht (secretaris), Ferry van Egmond (penningmeester), Peter Mastenbroek en Mark Hofmans plaats in het voorlopig bestuur.

SPLIJTZWAM Tijdens de vergadering kwam er kritiek op dit initiatief vooral van bewoners uit Spaarndam-West. De oprichting van deze vereniging zou als een splijtzwam werken in het dorp. De onderlinge verschillen tussen Spaarndam-Oost en -West zouden hierdoor alleen maar sterker worden. Van een hechte gemeenschap zou er dan helemaal geen sprake meer zijn. Bovendien zouden twee vertegenwoordigingen uit het dorp gunstig zijn voor de gesprekpartners zoals gemeenten. Toch leek het grootste deel van de belangstellenden het initiatief te ondersteunen gezien reacties en het luide applaus bij positieve opmerkingen.

PERSOONLIJK Ruut van Schie lichtte de plannen van de nieuwe vereniging uitgebreid toe. Daarbij zullen leefbaarheid en veiligheid een speerpunt zijn. Omdat het een vereniging gaat worden zal er, om deelname laagdrempelig te houden sprake zijn van een kleine contributie. Het plan is om met een vijftal werkgroepen als een soort panel onderwerpen aan te pakken. Zaken als Verkeer en Infra, ontwikkelingen in recreatiegebied en de bedreigingen van het gebied (Amsterdams Havengebied) zullen belangrijke aandachtspunten zijn. Ook zal de communicatie niet alleen via social media maar ook op andere meer persoonlijk gerichte wijze plaatsvinden.

 

Henk van Ommeren

advertentie
advertentie