Met groot plezier trokken Kenji, Finn en Nurefsan aan de strik om hun nieuwe schoolgebouw te openen.
Met groot plezier trokken Kenji, Finn en Nurefsan aan de strik om hun nieuwe schoolgebouw te openen. Jan Aukes

Kenji, Finn en Nurefsan openen nieuw schooljaar in nieuw gebouw voor Professor van Gilseschool

Onderwijs

HOOFDDORP Door een grote strik los te trekken hebben Kenji, Finn en Nurefsan het nieuwe schooljaar en het nieuwe gebouw van de Professor van Gilseschool maandagochtend geopend. Met hun bellenblaas liepen alle kinderen vervolgens over de rode loper naar binnen lopen.

Na de feestelijke opening was het schoolleider Olga de Groot die de kinderen welkom heten. Ze vertelt over welke verschillen er zijn tussen het nieuwe en het oude gebouw. Daarnaast stelt ze de kinderen gerust door te zeggen dat alle blokken, puzzels, poppen, boeken, computers met de verhuizing allemaal zijn meegekomen. En misschien wel het allerbelangrijkste; ook alle juffen zijn mee verhuisd. Terwijl de schoolleider praat, ondersteunt zij haar verhaal met gebaren. Kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis hebben baat bij visuele ondersteuning zodat zij de taal beter begrijpen.

Professor van Gilseschool is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Zij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS) en aan slechthorende leerlingen (SH), die vanwege de TOS of de SH ernstige problemen ondervinden in het volgen van het (reguliere) onderwijs.

De kinderen en de medewerkers hebben vanmorgen hun intrek genomen in een ‘nieuw’ gebouw. Zo voelt het althans. Tot vorig schooljaar huisde de school voor kinderen met een Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS) in het middelste blok boven op het scholencomplex Floriande aan de Deltaweg. Nu zijn zij een blok naar links opgeschoven. Daar hebben zij de beschikking over vier lokalen, twee logopedie-kamers en een ruimte om te overleggen. De gangen zijn veel ruimer waardoor er ook daar ruimte is om te spelen en te leren en meer mogelijkheden zijn om te differentiëren. 

In het vorige gebouw lunchten de medewerkers in het magazijn, naast de kopieermachine, verfflessen en stapels vouwblaadjes. Het gebouw was echt veel te krap. Nu kunnen de leerkrachten, onderwijsassistenten en logopedisten in de personeelskamer hun broodjes eten, een stuk gezelliger.

Schoolleider Olga de Groot heten de kinderen van harte welkom
Afbeelding
advertentie