Het tijdelijke raadhuis van Haarlemmermeer.
Het tijdelijke raadhuis van Haarlemmermeer. KEES VAN DER VEER

‘Begin juni coalitieakkoord CDA-D66-HAP-VVD’

Overig

HAARLEMMERMEER Begin juni heeft Haarlemmermeer een nieuw college van CDA, D66, HAP en de VVD. Die verwachting heeft formateur Pieter Litjens per mail kenbaar gemaakt aan burgemeester Schuurmans en de raadsleden. 

Litjens: “In een constructieve sfeer worden afzonderlijke onderwerpen met elkaar besproken, om te komen tot een samenhangend coalitieakkoord voor de raadsperiode 2022-2026 waarin nieuwe ambities voor Haarlemmermeer een plek moeten krijgen.”

De komende paar weken staan in het teken van het afronden van de gesprekken, het toetsen van de uitkomsten van de onderhandelingen bij de respectievelijke achterbannen, het financieel laten doorrekenen van het concept-akkoord en de redactie van de eindtekst.
“Daarnaast zullen de partijen afspraken maken over de portefeuilleverdeling. Daarbij zullen de partijen ook hun wethouderskandidaten bekendmaken.”

advertentie