Afbeelding
Pixabay

Zorg en Zekerheid steunt protest huisartsen

Overig

HAARLEMMERMEER Zorg en Zekerheid is het volmondig met het protest van de huisartsen eens: het is ongewenst dat patiënten die niet terecht kunnen binnen de geestelijke gezondheidszorg in de spreekkamer van de huisarts belanden. Ook moeten ziekenhuizen onderzoeken of ze minder werk verschuiven naar de huisarts. Dit laat de zorgverzekeraar weten naar aanleiding van de actieweek eind juni.

Willen we voorkomen dat deze unieke schakel in onze Nederlandse gezondheidszorg breekt, dan moeten we nu samen aan de slag; als patiënten, zorgverzekeraars, zorg- en welzijnsprofessionals, maar ook als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Binnen het sociaal domein ziet Zorg en Zekerheid een kans. In onze regio’s hebben huisartsen goede ervaring met de zorg en ondersteuning via bijvoorbeeld Welzijn op Recept. Mensen die met een niet-primair medische vraag naar de huisarts gaan, worden doorverwezen naar het sociale domein. Dit zorgt voor meer ruimte in de wachtkamer. En is er meer tijd voor patiënten die écht een huisarts nodig hebben. 

Ook Zorg en Zekerheid ziet dat de huisartsenzorg kampt met personeelsissues. Doordat steeds meer zorgprofessionals alleen als ZZP’er aan de slag willen, stijgen de kosten voor de huisartsenpraktijk (en huisartsenpost). Dit uit zich bijvoorbeeld in de hoge tarieven die waarnemers (kunnen) vragen. Bestuursvoorzitter Ton van Houten: “Daarom pleiten wij ervoor waarnemend huisartsen mede verantwoordelijk te maken voor de ANW-zorg en het waarneemtarief te reguleren. Ook moet de minister stimuleren dat het zorgberoep, zeker in vaste dienst, weer aantrekkelijk wordt.”

“Personeelsproblemen zien we op veel plekken in de zorg. Hierbij investeren wij in mogelijkheden als het (bij)scholen van personeel; om mensen enthousiast te maken en te behouden voor de zorg. Daarom ondersteunen wij huisartsen in de regio Amstelland met het opleiden van assistenten. Echter, het arbeidsprobleem los je niet alleen op met meer personeel. Daarom kijken we ook naar andere oplossingen zoals slimme digitale toepassingen en multidisciplinaire samenwerking in de wijk. “ 

De derde pijler waar aandacht voor wordt gevraagd zijn de huisvestingsproblemen. “Niet alleen beginnende huisartsen merken dat praktijkruimte onbetaalbaar is, binnen de huur- en de koopsector. Zorg en Zekerheid vindt het opmerkelijk dat veel gemeenten huisartsen zien als ondernemers, met bijpassende commerciële vastgoedprijzen. Wij pleiten ervoor huisartsenzorg als een maatschappelijke partij te zien! Hierover moet ook de minister zijn stem laten gelden,” stelt Van Houten.

“In Amstelland, Haarlemmermeer en Leiden zitten wij, samen met huisartsen, met de gemeente aan tafel om te zoeken naar oplossingen voor huisvestingsproblemen. Vanaf dit voorjaar is er een nieuwe prestatie beschikbaar, waarmee we huisartsen ondersteunen bij het starten van een nieuwe huisartsenpraktijk in regio’s waar een tekort aan huisartsen is. Hiermee ondersteunt Zorg en Zekerheid de continuïteit van huisartsenzorg.”

advertentie
advertentie