'Loting onder inwoners om participatie te verbeteren'

Lokaal nieuws

HOOFDDORP Om de participatie te verbeteren zou de gemeente gebruik moeten gaan maken van loting. Inwoners zouden door loting kunnen worden aangewezen om hun mening te geven over een nieuw plan. Dat bepleitten de fracties van D66 en Forza! donderdagavond tijdens een debat in de gemeenteraad. Volgens beide partijen moet een bredere groep inwoners worden betrokken bij participatie.

Wethouder Ap Reinders noemde loting een interessant idee. Op verschillende plekken in het land worden er proeven gehouden. Reinders zei dat het college die experimenten op de voet volgt. D66 en Forza! overwegen een motie om wat meer druk op de ketel te zetten.

De gemeenteraad besprak een onderzoek naar hoe de nieuwe aanpak van participatie tot nu toe heeft uitgewerkt. Participatie is een speerpunt van deze coalitie. Er is voor een compleet nieuwe aanpak gekozen, waarbij inwoners, ondernemers en organisaties mee mogen denken en praten.

Voorzitter Anne Marie Kamevaar van de Dorpsraad Badhoevedorp had als inspreekster nogal wat aanmerkingen. Volgens haar is de werkwijze vooral veel eenrichtingsverkeer in de richting van de gemeente. Zij vergeleek de aanpak met een koekoeksklok, waarbij de gemeente naar buiten komt om informatie op te halen om daarna weer snel naar binnen te gaan om een beslissing uit te broeden.

De standpunten in de gemeenteraad bleken verdeeld. Met name de fracties van D66 en Forza! waren kritisch op wethouder Marjolein Steffens-van de Water van Participatie. D66-raadslid Pablo Meegdes stelde dat de wethouder vaak lyrisch is over een participatietraject, terwijl de betrokken inwoners dat helemaal niet zijn. Hij vergeleek de wethouder in dat verband met de minister van Informatie van Irak, die in de nadagen van Saddam Hoessein aan de wereld liet weten dat de situatie onder controle was terwijl de bommen achter hem insloegen.

Ook Forza!-raadslid Michel van Dijk had kritiek op de wethouder. Volgens hem moest zij eens kritisch naar zichzelf kijken. Volgens hem zijn er tal van projecten te noemen waar inwoners niet te spreken zijn over de participatie.

Wethouder Steffens gaf direct toe dat niet alles goed is verlopen. Maar van de 180 projecten in deze raadsperiode is volgens haar ook veel wel goed gegaan. Steffens stelde dat het participatiebeleid nog voortdurend wordt bijgeschaafd. "Het is horen, zien en verbeteren."

advertentie