Grote vreugde in Zwanenburg

Lokaal nieuws

ZWANENBURG De vreugde in Zwanenburg is groot. Het bezwaar tegen de kapvergunning is ingetrokken. De vlag kan alsnog uit.

Op initiatief van wethouder Marjolein Steffens - van de Water heeft woensdag 21 februari een gesprek plaatsgevonden tussen haar en de bezwaarmaker tegen de door de gemeente afgegeven kapvergunning voor bomen die moeten verdwijnen voor de bouw van het nieuwe dorpshuis. De uitkomst van het gesprek is dat de bezwaarmaker haar bezwaar heeft ingetrokken. Wat dit betreft is een dreigende vertraging van de baan.

Dorpsraadvoorzitter Peter Vreeswijk is dolblij. "Een geweldig initiatief met een geweldig resultaat", reageert hij opgetogen. "Uit dit initiatief blijkt eens te meer dat bij de gemeente alle lichten op groen staan en dat ze staan te trappelen om aan de gang te gaan. Er kan nu een begin gemaakt worden met het bouwrijp maken van de locatie." Vreeswijk heeft begrepen dat inmiddels de aanbesteding is gedaan en dat al een aantal bouwbedrijven heeft gereageerd.

advertentie
advertentie