Nieuw ledenwerfmiddel voor sportverenigingen: Organiseer trainingskampen all over the world!

Sport

HAARLEMMERMEER - Naar aanleiding van publicaties over (te) dure schoolreisjes voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland, lijkt mij dit voor Haarlemmermeerse sportverenigingen de gelegenheid om in de moeilijkste leeftijdsgroep bestaande leden te behouden, maar ook nieuwe leden te werven. Dit kan door als vereniging trainingskampen te organiseren in de meest exotische landen en plaatsen op de wereld.

Geld is geen probleem, want de ouders van kinderen op het HVC (Nieuw-Vennep), Haarlemmermeer Lyceum (Hoofddorp), Kaj Munk (Hoofddorp) en KSH (Hoofddorp) leggen die centjes probleemloos op tafel voor hun kids, want je moet natuurlijk wel meedoen aan dit soort uitstapjes en je kind niet thuis houden, omdat je misschien vanuit financieel oogpunt, dit niet kunt opbrengen.

Alle verhalen in de diverse media doornemend, moest ik steeds harder met het hoofd schudden over zoveel merkwaardige voorbeelden: 14- en 15-jarigen die de hele wereld overtrekken tot en met Australië (2.000 euro) en Zuid-Afrika. Een school in Eindhoven biedt reizen aan naar Peking, India en Peru. In Wassenaar gaan ze voor 825 euro een week naar Rome, lunch en zakgeld niet inbegrepen.

Te gek voor woorden als men bedenkt dat mijn veronderstelling is, dat de begeleidende docenten meegefinancierd worden vanuit de totaalsom die de ouders van leerlingen op tafel moeten leggen. Mocht dit niet zo zijn, dat worden deze betaald door de betreffende school, want u en ik geloven natuurlijk niet dat dit door deze docenten zelf opgehoest zal worden!

Op scholen waar kinderen niet mee mogen of mee kunnen, moeten zij in die week op school alternatieve lessen volgen, als een soort paria in een klasje. En dan gaat zo'n schoolbestuur waarschijnlijk reuzeverbaasd doen als kinderen worden gepest.

Steun: Een bijstandsmoeder die voor financiële steun aanklopte bij de school kreeg te horen dat ze 'mocht' meedoen aan een spaarprogramma van 40 euro per maand. Omdat veel ouders weten dat het voor hun kind vreselijk is om als een van de weinigen niet mee te mogen, wringen de wat minder draagkrachtigen zich in allerlei bochten om het geld, 500 euro is heel normaal, toch maar op tafel te leggen.

Sommigen offeren zelfs de gezinsvakantie ervoor op.

En waarom, vragen velen zich af? Waarom moet het zo duur en zo ver? Er worden allerlei goede alternatieven aangedragen. Natuurkampen in Nederland, waar aan natuurbehoud kan worden gewerkt. Vrijwilligerswerk doen en ondertussen gewoon in een jeugdherberg slapen. Dat is voor de kinderen beter om gemeenschapszin te leren, dan giechelend door de winkelstraten van Barcelona slierten.

Een ouder die vroeg waarom het eigenlijk zo duur en ver moest, kreeg als antwoord van de school, dat er anders geen of te weinig begeleiders mee wilden. Kijk en hierbij komt dus de aap uit de bekende mauw, want enerzijds wordt door scholen gesuggereerd dat de leerlingen zelf voor deze verre en dure schoolreisjes kiezen, maar naar nu blijkt vindt er van bovenaf een sterke sturing plaats vanuit het docentenkorps, die naast hun eigen vakantie in de grote vakantie, nu ook op andere momenten op kosten van anderen leuke tripjes kunnen maken.

Wat dat betreft is men toch behoorlijk afgedreven van de eigen kerntaak, namelijk goed en verzorgd onderwijs geven.

advertentie