Het jaar 2020 wordt voor Tennisvereniging Rijsenhout een jaar met een gouden randje!

25 november 2019 om 19:20 Tennis Deel je nieuws

Op 26 november 2020 bestaat Tennisvereniging Rijsenhout 50 jaar en dat gaan we vieren! De aftrap voor het gouden lustrum vond plaats op 26 november jl. door middel van een bijzondere jubileumkalender die al onze leden ontvingen in hun brievenbus.

 TVRijsenhout is anno 2019 niet meer weg te denken uit Rijsenhout. Maar ooit was er een tijd zonder deze vereniging. 

Het eerste initiatief voor een tennisvereniging in Rijsenhout is ontstaan eind 1960 door de toenmalige huisarts dr. Smit. Deze arts dacht: “hoe krijg ik Rijsenhout meer in beweging?”

Er werd een werkgroep gevormd die voortvarend aan de slag is gegaan.

De gemeente stelde de grond beschikbaar op basis van erfpacht.
Op een goed moment waren er voldoende leden en financiële middelen.
De eerste lening werd verstrekt door het pensioenfonds van de vereniging voor vroedvrouwen.
De officiële oprichtingsdatum van de tennisvereniging is 26 november 1970. 
1973: 2 banen aangelegd. Er was inmiddels een bestuur met als voorzitter Richard v.d. Linden. Er was echter nog geen clubhuis, dus mochten de leden de kantine van de voetbalvereniging gebruiken.
1976: er werden weer 2 nieuwe banen aangelegd.
1978 tot 1980: huidig clubhuis ontworpen, gebouwd en gelijktijdig werd baan 5 gerealiseerd.
December 2009 tot april 2010: renovatie van de bestaande gravelbanen in kunststof banen van smash-court. Gelijktijdig een uitbreiding voor de jeugd, de aanleg van een nieuw jeugdterrein met 2 minibanen en een grote oefenmuur.

 Mede door de diverse bestuursleden, heel veel vrijwilligers die met hart en ziel in de afgelopen 50 jaar voor TVRijsenhout hun werkzaamheden verrichtten en de financiële ondersteuning van onze geweldige sponsoren, hebben we nu een tennisvereniging en een tenniscomplex om zeer trots op te zijn.

50 jaar bestaat deze vereniging die nog steeds bruist van energie, aan de toekomst denkt door aanpassingen/verbeteringen te bewerkstelligen, meedenkt met zijn leden en nieuwe leden van harte welkom heet. Jong en oud voelen zich dan ook helemaal thuis bij TVRijsenhout.

Om dit gouden lustrum te vieren staat er vanaf januari 2020 iedere maand een sportieve of feestelijke activiteit op de kalender. Voor iedereen, van jong tot oud, oud-leden en niet-leden is er een super leuk programma opgesteld. Het jubileumjaar wordt op 28 november 2020 afgesloten met een spetterend feest.

Om de laatste nieuwtjes over dit jubileumjaar niet te missen kijk dan op www.tvrijsenhout.nl of www.facebook.com/tvrijsenhout.

Oproep aan onze oud-leden: Vind je het leuk om mee te doen met een van onze jubileumactiviteiten. Stuur dan een mail met je naam, adres, postcode en woonplaats naar jubileumfeesttvr@gmail.com

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie