Afbeelding
Ton Hofstra fotografie

Ondernemend Hoofddorp verwelkomde 2019

Nieuws

HOOFDDORP “Drie dilemma’s vragen om een voor alle partijen bevredigende oplossing,” zei Dick Hulsebosch, voorzitter van Ondernemend Hoofddorp op de nieuwjaarsreceptie van 14 januari bij Papa’s Beach House. Ondernemers en liefst 4 wethouders toostten op een succesvol 2019!

Hij doelde met dilemma’s op de ontwikkelingen rondom Schiphol en Sugar City, alsmede op de plannen voor nieuwe woningen op of bij kantoor- en bedrijventerreinen. Aan dat laatste willen ondernemers meewerken, maar alleen waar dat kan. “Het kan niet zo zijn dat bedrijven moeten verplaatsen, omdat de bewoners van de nieuwe huizen gaan klagen over de bedrijfsactiviteiten.”

Over Sugar City, het nieuwe outletcentrum in Halfweg: “Het is een enorme toevoeging aan het winkelaanbod. De groei van Hoofddorp-centrum zou hierdoor geremd kunnen worden. En ook kleinere winkelcentra raken in problemen. Een consument kan een euro tenslotte maar een keer uitgeven.” Hij stelde dan ook dat het beleid commerciële voorzieningen dat in de maak is, er niet toe mag leiden dat ondernemers in gebieden die minder goed lopen aan hun lot worden overgelaten.”

En dan is er natuurlijk Schiphol: “Het regionale en nationale bedrijfsleven profiteert volop van de nationale luchthaven. Aan de andere kant zijn er ook nadelen in Haarlemmermeer met het leefmilieu, maar ook met de kansen om meer woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Het is voor onze gemeente te hopen dat regionale luchthavens, waaronder zeker die van Lelystad, een deel van de groei gaan faciliteren.” En hij waarschuwde, net als vorig jaar, voor het wegzakken van de economische meerwaarde van Schiphol. “Wat je weggooit, komt niet meer terug”.

Nieuwe wethouders Jurgen Nobel, Marja Ruigrok, Mieke Booij en Ap Reinders waren present om bij de start van 2019 kennis te maken met ondernemersland. Zij hoorden van Dick Hulsebosch dat de Ja-het-kan mentaliteit ten opzichte van ondernemersplannen, zoals  verwoord in het nieuwe akkoord Samen Bouwen, natuurlijk goed klinkt. “Wat wil een bestuur van een ondernemersvereniging nu nog meer? Nou, alert zijn dat deze mooie zinnen ook uitgevoerd worden.“ Hij beloofde daarom, al dan niet samen met het Haarlemmermeers Ondernemers Platform, waar nodig de vinger aan de pols te  houden.

Duidelijke taal dus bij Papa’s Beach House, waar een mooie opkomst genoteerd kon worden. Er werd getoost, genoten van een hapje-en-drankje, en er was volop aandacht voor  belangenbehartiging en netwerken, zoals dat hoort bij een ondernemersclub.

advertentie