Minder klanten Voedselbank

Nieuws

De gemeente heeft de procedure voor het verkrijgen en verlengen van voedselbankpassen aangepast. Die nieuwe aanpak levert nu al duidelijk zichtbare resultaten op. Zo waren op 1 september 154 huishoudens bij de Voedselbank ingeschreven. Dit was eind november teruggebracht tot 116. De verwachting is dat eind december nog 100 huishoudens afhankelijk zijn van voedselpakketten.

HOOFDDORP - Het aantal huishoudens dat bij de Voedselbank voedselpakketten komt afhalen, is de laatste maanden met een kwart gedaald. Dat blijkt uit de meeste recente cijfers. Wethouder Tom Horn en de Voedselbank zelf trekken de conclusie dat het aangescherpte beleid zijn vruchten afwerpt.

Hoewel wethouder Horn de noodzaak van een voedselbank onderschrijft en hij ook blij is dat deze voorziening goed functioneert in de gemeente, heeft hij liever dat zo min mogelijk inwoners afhankelijk zijn van ‘dit laatste redmiddel’. Zijn streven is er dan ook op gericht de voedselbank ‘overbodig te maken’, zoals hij zelf zegt.

“Dat is gelukkig geen eenzame strijd. Ik kan dit niet voor elkaar krijgen zonder de medewerking van het bestuur van de voedselbank. In de gesprekken die ik hierover met het bestuur heb gevoerd, bespeur ik telkens weer dat onze neuzen allemaal in dezelfde richting wijzen. Ik vind dat een groot compliment waard. Het bestuur laat zien dat het overweg kan met de lastige spagaat die het moet maken. Aan de ene kant toont het aan dat de voedselbank bestaansrecht heeft in Haarlemmermeer en zorgt het ook, samen met de andere vrijwilligers, voor het goede functioneren ervan. Aan de andere kant zet het zich er ook voor in dat de voedselbank overbodig wordt.’’

Horn is ervan overtuigd dat er andere en betere manieren zijn voor inwoners om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Dat heeft ertoe geleid dat sinds september scherper op de screening wordt gestuurd. Daarbij wordt de inkomensnorm gehanteerd die door de Landelijke Voedselbank is vastgesteld.

advertentie