Drempels en 30 km zone IJweg staan niet ter discussie

Nieuws

Andere zaken des te meer, zo bleek maandagavond tijdens een inloopavond in de Brede School aan de Dussenstraat in de wijk Floriande. Zo op het eerste gezicht een locatie niet dicht bij de veel besproken polderweg. Maar dat weerhield een groot aantal IJwegbewoners er niet van naar de kaarten te komen kijken met tekst en uitleg over de voorgenomen herinrichting ‘met tijdelijk karakter’.

Bewoners zitten nog met heel veel vragen HOOFDDORP - De IJweg tussen Leenderbos en de Oude Bennebroekerweg krijgt binnenkort negen drempels. En het feit dát ze er komen, staat niet meer ter discussie.

Dat laatste was meteen een van de meest kritische punten. Want hoe lang is tijdelijk? Wanneer worden de negen drempels op het wegdek vastgeschroefd en hoe lang blijven ze daar liggen? Geen van de gemeentelijke voorlichters kon daar een sluitend antwoord op geven. Wel werd duidelijk dat de drempels eerst in een soort druppelvorm worden aangebracht en dat in een later stadium ‘hobbels’ in de weg worden weggewerkt (het asfalt komt er overheen). Maar daarvoor wordt eerst nog gewacht op de bouw van de nieuwe woonwijk Toolenburg-Zuid, op het Huis van de Sport en de afronding van de wijken Sportdorp en de Pleinen. Dan kan pas gekeken worden welke verkeersstromen er zijn en om welke aantallen het gaat. En dan pas wordt gekeken naar een definitieve herinrichting.

Of daar dan ook een voetpad in zit, dat is niet duidelijk. Dat is meteen het tweede punt van discussie c.q. kritiek van de IJwegbewoners. Want dat er een voetpad moet komen, staat voor hen vast. Zij vinden dat er nu al sprake is van een gevaarlijke situatie die er zeker niet beter op wordt na het instellen van een speciale looproute rondom de Recreatieplas Toolenburg. Zo’n looproute (met tijdmeting) zal nog meer verkeer aantrekken. Een derde punt van zorg is het aantal parkeerplaatsen. Op dit moment wordt een groot deel van de toch al smalle berm tussen de rijbaan en het fietspad gebruikt voor parkeren. Bewoners hebben daardoor de grootste moeite om veilig van hun eigen terrein of uit het hofje de IJweg op te draaien.

Deze vragen en kritische punten konden via een invulformulier bekend gemaakt worden. De gemeente gaat daarmee aan de slag, aldus de heer Boschman die benadrukte dat de drempels er zeker komen, net zoals een 30 km zone. Daarvoor wordt nog een verkeersbesluit genomen.

advertentie