Minder muskusratten in de provincie Noord-Holland

Nieuws

HAARLEMMERMEER - Het aantal muskusratten in de provincie Noord-Holland is afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland. Het aantal gevangen muskusratten nam af van 7.770 (2005) tot 3.922 (2007). Dit houdt in dat de populatie is afgenomen. Muskusratten werden wel op meer plekken aangetroffen. De provincie besloot dan ook met de tijdelijke inzet van extra bestrijders te stoppen in 2009.

In 2005 was sprake van een explosie van het aantal muskusratten. Gedeputeerde Staten besloot vanaf dat jaar tijdelijk extra bestrijders in te zetten. Deze intensivering, die nog duurt tot medio 2009, is geëvalueerd. Het onderzoek toont aan dat het aantal vangsten fors is afgenomen. Minder vangsten betekent minder muskusratten, de bestrijding verloopt daarmee succesvol.

De ‘verspreidingsgraad’, het aantal plekken waar de muskusrat wordt aangetroffen, is echter toegenomen ondanks de inzet van de extra bestrijders. Onlangs besloot men dan ook de tijdelijke inzet van extra mankracht, zoals eerder werd afgesproken, voort te zetten tot medio 2009. De provincie blijft de populatie muskusratten goed in de gaten houden.

advertentie