De Hoek Noord wordt ‘veiligheidspark’

Nieuws

DE HOEK - Het college wil het gebied tussen de rijskweg A5, de spoorlijn Amsterdam - Den Haag en het bestaande bedrijventerrein De Hoek (verder) inrichten tot bedrijventerrein voor de afhandeling van goederen die meer beveiliging nodig hebben, een zogenaamd Security-park. Belangrijkste argument daarvoor is, aldus het college, dat De Hoek Noord maar een paar toegangswegen heeft en daardoor goed afgesloten kan worden. Het gaat daarbij met name om goederen die via Schiphol vervoerd worden.

In de ontwikkelingsvisie voor De Hoek Noord staan zaken als duurzaamheid, bereikbaarheid, veiligheid, parkeren, groen en water centraal. Dat komt tot uiting is de (beperkte) toegankelijkheid van de bedrijven. Zo zitten de ingangen alleen in de voorgevel en zijn de zijkanten en de achterkanten gesloten. De duurzaamheid uit zich in compacte gebouwen, waardoor minder materiaal nodig is en minder energie verloren gaat. De aaneengesloten gras/sedemdaken werken isolerend, voor warmte en kou. De groene daken zorgen ook voor een bijdrage aan de verwerking van fijn stof. De daken kunnen ook gebruikt worden voor voetpaden.

advertentie