Klokkenluiders willen meedoen

Nieuws

Vooruitlopend op die deelname heeft de NKP nu al laten weten dat een definitieve beslissing omtrent de geluidswal langs de Polderbaan tot na de gemeenteraadsverkiezingen uitgesteld zou moeten worden.De NKP is namelijk, zo laat J. Wiersma weten, van mening dat alvorens een weloverwogen beslissing kan worden genomen alle opties en alternatieven uitvoerig onderzocht moeten zijn, waarbij de publieke en private belangen zeer zorgvuldig tegen elkaar moeten worden afgewogen. Uit onderzoek van TNO blijken er dusdanige nadelige gevolgen te zijn voor de bevolking dat die niet zonder meer ter zijde kunnen worden geschoven.

HOOFDDORP - De Nederlandse Klokkenluiders Partij NKP wil op 3 maart 2010 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Eén van de gemeenten die de NKP op haar netvlies heeft is Haarlemmermeer. Belangrijkste speerpunt van de partij is, aldus J. Wiersma (voorzitter/penningmeester), haar aanvalsplan tegen de bestuurscultuur & bureaucratie.

De Nederlandse Klokkenluiders Partij staat, aldus de voorzitter/penningmeester, voor een ‘duidelijk en consequent overheidsbeleid’. Speerpunten zijn afschaffing van de ambtelijke en bestuurlijke onschendbaarheid, alsmede stopzetting van de bureaucratisering. Kandidaten kunnen zich nog tot 14 december verkiesbaar stellen. Voor meer informatie over de partij: www.klokkenluiderspartij.nl/haarlemmermeer.

advertentie