Rumoer over actie om steun voor D66’er Van der Linden

Nieuws

HOOFDDORP - Er is binnen D66 rumoer ontstaan over een actie van oud-wethouder Cees Spijkers (ex-PvdA) om zijn voormalige collegawethouder Kees van der Linden (ex-VVD) hoger op de kandidatenlijst te krijgen.

Spijkers stuurde bijna twee weken geleden een email naar alle D66-leden, waarin hij zijn steun uitspreekt voor de kandidatuur van Van der Linden. Die is door een adviescommissie op een onverkiesbare dertiende plek op de voorlopige D66-lijst gezet. Het D66-bestuur betreurt de actie van Spijkers.

Spijkers schrijft dat hij kort geleden de D66-kandidatenlijst voor de komende verkiezingen in de bus kreeg, voorzien van een advies van een stemadviescommissie. “Normaal volg je zo’n advies, dat was ik ook van plan totdat ik de motivatie las.” Volgens de oud-PvdA’er is een aantal kandidaten niet op hun kwaliteiten beoordeeld, maar “op voorhand afgeserveerd”. Spijkers: “Ik lees: voor kandidaten van wie het publieke profiel zich nog onvoldoende heeft losgemaakt van hun politieke verleden, adviseren wij nadrukkelijk geen hoge plaats op de lijst.”

De conclusie van Spijkers is dat er twee soorten D66’ers blijken te zijn. “Zij die voorheen, net als ik, een andere partij steunden en zij die dat niet deden. Zo’n tweedeling is onwaardig en bevalt me niet. Eén van de mensen die zo is getoetst is Kees van der Linden. Iemand die het lef had publiekelijk uit de VVD te stappen en zich een jaar geleden tot lid van D66 te verklaren. Een uitstekend en gezaghebbend raadslid dat zich sindsdien zeer actief voor de club inzet.”

Spijkers kondigt in de email aan de D66-leden aan dat hij Van der Linden ‘dus op nummer twee gaat zetten’. “Als je het met me eens bent, vraag ik je hetzelfde te doen.”

Het bestuur van D66 is niet blij met de actie van Spijkers. Het heeft daags na de email van Spijkers laten weten dat het het gebruik van het emailadressenbestand van de D66-leden afkeurt. Het bestuur heeft de leden excuses aangeboden. D66-leden konden tot en met afgelopen maandag schriftelijk hun stem uitbrengen op één van de kandidaten. Bij het ter perse gaan van deze krant was de uitslag van die stemming nog niet bekend. Pas dan wordt duidelijk of de actie van Spijkers de andere Kees enige soelaas heeft geboden.

advertentie