Wisseling van notariële wacht 29bij Van Esch Wisse notarissen

Nieuws

Cees Wisse is op 1 oktober 1972 als kandidaat-notaris begonnen in Haarlemmermeer. Die zag er toen volledig anders uit: Graan voor Visch was net voltooid, de (nieuw-)bouw aan de Van den Berghlaan moest nog plaatsvinden. Hij was er één jaar werkzaam toen hij voor zijn dienstplicht en voor het opdoen van ervaring ging werken op een groot Amsterdams notaris- en advocatenkantoor. In 1978 kwam hij weer terug.

Linda Velthuis volgt Cees Wisse op HOOFDDORP - In de sedert ongeveer 1900 bestaande historie van het oudste notariskantoor van Haarlemmermeer, na een fusie ontstaan uit de kantoren van de notarissen Van Everdingen en Den Hartog te Hoofddorp, is sinds kort een hoofdstuk afgesloten en wordt een nieuw hoofdstuk geopend: na bijna 25 jaar notaris in Haarlemmermeer te zijn geweest geeft notaris Cees Wisse de spreekwoordelijke pen door aan Linda Velthuis. De 34-jarige Linda Velthuis is al ruim tien jaar als kandidaat-notaris werkzaam bij Van Esch Wisse notarissen en is per 1 maart benoemd als opvolger van notaris Cees Wisse.

Cees Wisse: “Pax was intussen gebouwd en met de bouw van Bornholm werd toen begonnen. Voor de drie toen in Haarlemmermeer gevestigde notariskantoren betekende dat een drukte van jewelste!”

Per 1 januari 1986 werd Wisse benoemd als opvolger van notaris Den Hartog, na twee jaar associeerde hij zich met notaris Van Esch en ontstond het bij velen bekende kantoor Van Esch Wisse notarissen.

Cees Wisse: “Notarisbenoemingen hadden in die tijd veel voeten in de aarde. Er ging een hele procedure aan vooraf, waarbij werd gekeken naar het aantal jaren dat een sollicitant werkzaam was in het notariaat. Sedert eind 1999 is dat veranderd en veel eenvoudiger geworden.” Men kan zich thans als notaris (praktisch) vrij vestigen, van welke mogelijkheid in Haarlemmermeer ruimschoots gebruikgemaakt is.

De notaris vertelt dat hij de afgelopen ruim 37 jaar met bijzonder veel genoegen in het notariaat (waarvan bijna 33 jaar in Haarlemmermeer) heeft gewerkt. Naast de drukte van het werk bleef er steeds tijd voor maatschappelijke activiteiten, zoals bestuurslidmaatschappen van stichtingen, scholen en verenigingen, in Hoofddorp en in Badhoevedorp, de plaats waar hij al die jaren gewoond heeft. Zijn opvolgster, eveneens woonachtig in Badhoevedorp, zal die draad zeker oppakken.

Beiden zijn het er over eens dat het door hen uitgeoefende “laag-drempelige” notariaat, waarin je veel aan je cliënten kunt bieden en veel voor hen kunt betekenen, het mooiste beroep van de wereld is.

Linda Velthuis zal het notariaat overigens blijven uitoefenen samen met de notarissen Jannette Blom en Charles Tasseron. “Het samenwerken met mijn collegae en mede-kantoorgenoten is voor mij de ideale vorm van een notariskantoor. Je staat nergens alleen voor, moeilijke vraagstukken worden in overleg gemakkelijker opgelost. Ik heb er ècht zin in!”

Ter gelegenheid van het afscheid van Cees Wisse en het aantreden van Linda Velthuis wordt op vrijdag 9 april van 16 tot 18.30 uur in Hotel-Restaurant De Beurs in Hoofddorp een receptie gehouden. Cliënten/relaties die geen annonce ontvangen hebben, worden daarvoor hierbij alsnog uitgenodigd.

Het kantoor is gevestigd aan de Hoofdweg Westzijde 669, op loopafstand van De Beurs. Zie tevens www.vaneschwissenotarissen.nl.

advertentie
advertentie