Afbeelding
Jan Aukes

Mud Masters gaat zaterdag 8 mei als Fieldlab door

6 mei 2021 om 15:50 Evenementen

HOOFDDORP Mud Masters gaat door op 8 mei. De fracties van GroenLinks, PvdA en Gezond Haarlemmermeer kwamen donderdag 29 april tijdens de raadsvergadering nog met een motie - ‘Mud Masters Ja, Fieldlab Nee’- met als doel om geen vergunning te verlenen aan het evenement. De initiatiefnemers vonden het niet kunnen dat midden in het broedseizoen duizenden mensen door een broedgebied heen lopen.

Slechts de VVD, het overgrote deel van de fractie van Forza! en raadslid Paul Meijer stemden tegen de motie, HAP, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie-SGP, Een Haarlemmermeer, SRH, Gezond Haarlemmermeer en Forza!-raadslid Landino stemden voor.

Het college laat weten de zorgen van de raad te begrijpen. Maar zowel het bestemmingsplan als de Wet natuurbescherming vormen geen redenen om de vergunningen voor het Fieldlab te weigeren. De motie is hiermee onuitvoerbaar.

Om naleving goed te kunnen toetsen heeft Bureau Waardenburg in opdracht van Mud Masters ecologisch onderzoek uitgevoerd en toegestuurd aan de ODNHN, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en de polderecoloog van de gemeente Haarlemmermeer. 

Na bestudering van het onderzoeksrapport concludeert de ODNHN dat de Wet natuurbescherming niet wordt overtreden. Ook vindt de ODNHN het aannemelijk dat er geen wezenlijke verstoring van onder andere broedende vogels zal optreden. Daarmee is overtreding van de Wet natuurbescherming uit te sluiten en is er geen reden voor het college om de evenementenvergunning of de omgevingsvergunning te weigeren.

De opbouw van dit proef-evenement is reeds gestart en naar verwachting zullen de afbouwwerkzaamheden gereed zijn op 11 mei. Het gebied blijft in deze periode beperkt toegankelijk. Gedurende het evenement, met een uitdagend hindernisparcours, wordt het hele parcours afgezet en zijn het MTB parcours en de ruiterpaden zijn niet bereikbaar. De fietspaden en wandelpaden zijn (beperkt) toegankelijk.

Tot nu toe hebben zich 4500 mensen aangemeld voor de Mudraise. Ze gaan in groepjes hardlopen door de Groene Weelde. Het evenement komt bovenop de Mud Masters, dat dit jaar in juli wordt gehouden in de Groene Weelde én het Haarlemmermeerse bos.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie