Afbeelding
Eigen foto
Flora & Fauna:

Icarusblauwtje

Natuur en milieu Flora & Fauna

Alle vlinders zijn mooi, maar de blauwtjes hebben vaak nog een streepje voor. Wereldwijd zijn er 5.200 soorten bekend, waarmee ze ongeveer een derde van alle dagvlinders uitmaken. In Nederland zijn 27 soorten bekend, waarvan er helaas heel veel zeldzaam zijn, zoals het gentiaanblauwtje. 

Niet alle blauwtjes zijn blauw. Zo bestaat er een knalrode: de Kleine vuurvlinder en ook het Bruin blauwtje zoals de naam aangeeft, is niet blauw. Verder zijn vooral de mannetjes fel gekleurd en zijn veel vrouwtjes aan de bruine kant. Op de grote foto (M.vd Linden) staat een vrouwtje van het Icarusblauwtje en in de inzet een mannetje en een vrouwtje. Het voornaamste verschil tussen het vrouwtje van een Icarusblauwtje en een Bruin blauwtje zijn de 2 stipjes op de ondervleugel die op de grote foto omcirkeld zijn. Die heeft het Bruin blauwtje niet.

[BIJZONDER] Met het Boomblauwtje is het Icarusblauwtje gelukkig nog een algemene soort. Ook in de Haarlemmermeer. Het is een standvlinder die niet ver trekt en gebonden is aan graslanden. Voor een volwassen vlinder zijn bloemen belangrijk als bron van nectar. Voor de rupsen zijn waardplanten essentieel. Waardplanten zijn de planten waar de rupsen van eten. De jonge rupsen leven overigens in het blad en wel tussen de onder- en bovenkant, als bladmineerders. Voor Icarusblauwtjes zijn klaversoorten en vooral de rolklaver de waardplanten. Gelukkig is rolklaver een soort die we met mechanisch maaibeheer maar moeilijk uit kunnen roeien. Als Stichting MEERGroen proberen we, mede daarom, in alle bloemenweides en projecten zoveel mogelijk klavers te bevorderen, bijvoorbeeld in de IJtochtzone. Meestal zijn er 2 generaties vlinders per jaar die elk maar 3-4 weken leven. Een tussen april en juli en een tussen juli en september.

[WAAR] Icarusblauwtjes komen in heel Europa voor op droge schrale graslanden. De bermen van de N201 tussen de brandweerkazerne en Heemstede zijn daar een goed voorbeeld van. Daar ligt een oude zandbank van de bodem van een Waddenzee die hier ooit lag. Van nu tot september is die geel van de rolklaver.

[Meldingen van bijzondere dieren en planten kunt u doorgeven aan info@stichtingmeergroen.nl. Alle columns vanaf april 2006 vindt u op www.stichtingmeergroen.nl.

Door Franke van der Laan

advertentie