Afbeelding
Eigen foto

Onderzoek bewijst: inwoners Haarlemmermeers gezond en gelukkig

Overig

HAARLEMMERMEER 81 procent van de inwoners van Haarlemmermeer vindt zijn gezondheid goed of zeer goed en 79 procent voelt zich gelukkig. Dat blijkt uit cijfers van de GGD Kennemerland dat in het najaar van 2020 een onderzoek heeft gedaan naar de gezondheidssituatie van 18-plussers in de regio. 

Deze cijfers voor Haarlemmermeer zijn zo goed als gelijk gebleven ten opzichte van 2012 en 2016. Andere uitkomsten: 92 van de deelnemers zegt voldoende regie op het eigen leven te hebben. Toch ervaren met name de 18 tot en met 64-jarigen mentale druk. “Ik ga samen met onze zorgpartners eraan werken om hier verandering in aan te brengen,” zegt wethouder zorg en welzijn, Fouad Sidali: Hij benadrukt dat het met de meeste inwoners het over het algemeen goed gaat.

GGD Kennemerland heeft in het najaar van 2020 onderzoek gedaan naar de gezondheidssituatie van 18-plussers in de regio Kennemerland. Ook Haarlemmermeer maakte deel uit van deze gezondheidsmonitor. Het was een onderzoek via een vragenlijst, die naar 20.475 mensen in Haarlemmermeer is gestuurd. Van de willekeurig gekozen inwoners vulden 6.648 (32 procent) de vragenlijst daadwerkelijk in. 

Volwassenen tot 64 jaar voelen zich in 2020 bijna even vaak eenzaam (45 procent) als 65-plussers (48 procent). Landelijke cijfers geven hetzelfde beeld. Sidali: “Eenzaamheid onder inwoners blijft een belangrijk aandachtsgebied. We hebben ons aangesloten bij de Alliantie 1 tegen Eenzaamheid. En hebben tal van initiatieven die het gevoel van eenzaamheid kunnen verminderen. Dit doen we niet alleen als gemeente. Organisaties zoals Meerwaarde, dorpshuizen en andere verenigingen helpen ons hierbij.”

Op de vraag hoe hun psychische gesteldheid is veranderd door de coronacrisis, zegt een kwart van alle 18 t/m 64-jarigen meer stress te ervaren en 4 procent heeft juist minder stress. Corona maakt ook dat 21procent zich angstiger en 14 procent zich depressiever voelt. 3 procent voelt zich minder depressief of angstiger. Sidali: “Ook het gevoel van eenzaamheid nam toe tijdens Corona. Niet alleen bij ouderen, ook bij jongeren. We hopen met het coronaherstelbudget een positieve bijdrage te kunnen leveren om dit te verbeteren. Binnenkort wordt bekend gemaakt hoe ondernemers, verenigingen en instellingen dit kunnen aanvragen.”

Corona had ook impact op de financiële situatie van mensen. 15 procent van de mensen geeft aan dat de financiële situatie verslechterd is.

advertentie
advertentie