Bomen maken van de Sloterweg een echte laan.
Bomen maken van de Sloterweg een echte laan. Bart Baltus

Polderlint Sloterweg als erfgoed naast nieuw centrum Badhoevedorp (deel 3)

4 oktober 2023 om 10:00 Achtergrond Polderlint Sloterweg

Langs de Sloterweg in Badhoevedorp zijn diverse kansen en knelpunten zichtbaar. De vernieuwing en verdichting van het centrum, mobiliteit, gebrek aan sociale verbinding en de potentiële kracht van het kwetsbare erfgoed komen hier samen. In vijf afleveringen komt het bijzondere karakter en de actualiteit van dit polderlint aan bod. Vandaag deel 3 met: ‘Sloterweg kenmerkend Polderlint met bomen’.

Sloterweg kenmerkend Polderlint met bomen

BADHOEVEDORP De Sloterweg snijdt Badhoevedorp kaarsrecht in tweeën. Dit soort wegen zijn net na de droogmaking van de polder aangelegd en worden door de gemeente Haarlemmermeer in een beleidsvisie benoemd als ‘Polderlinten’.

In die visie worden Polderlinten beschreven als ‘lange polderwegen met daaraan bomen, boerderijen, bedrijven en open akkers. Ze zijn kenmerkend voor Haarlemmermeer. En dat willen we zo houden. Om de linten te beschermen én verder te ontwikkelen heeft de gemeente de visie polderlinten opgesteld.’

Aan de Sloterweg in Badhoevedorp liggen weliswaar geen akkers meer, maar de Sloterweg is ook zo’n historisch polderlint. Dat maakt de weg tot een unieke cultuurhistorische plek in het noorden van Haarlemmermeer, grenzend aan de ringvaart en Amsterdam. Feit is wel dat deze cultuurhistorische locatie een beetje verstopt lijkt te worden en weinig aandacht krijgt in de toekomstplannen van het centrum van Badhoevedorp.

Over de hele lengte van de Sloterweg in Badhoevedorp staan links en rechts bomen. Het is daarmee in feite een laan, hoewel bij de officiële naam, noch in de volksmond, wordt gesproken over een laan. De gemeente spreekt zelf in het verkeersmodel wel over de Sloterweg als een zogenaamde noord-zuidlaan.

Er staan verschillende type bomen, die niet altijd op gelijke afstand van elkaar staan. De lijn met bomen wordt op meerdere plekken onderbroken door een lege plek. Het zijn plekken waar vroeger misschien wel bomen stonden. Er was dan geruime tijd een viaduct voor de A9, of er is gekapt voor een inrit naar een woning of bedrijf. Op de plek waar vroeger de boerderij van Lanser stond, staan in een tuin nog twee kastanjebomen, ietsje verder van de weg dan de andere bomen.

“Als men over Badhoevedorp en de lanen met bomen spreekt, dan heeft men het vooral over de Burgemeester Amersfoordtlaan en soms over de Pa Verkuijllaan”, zegt Bob Erb, geboren en getogen Badhoevedorper. “Men heeft het niet zozeer over de Sloterweg, hoewel daar inderdaad ook van begin tot eind bomen staan.”

Vrijwel over de volle lengte van de weg loopt aan beide zijden een trottoir. Dit loopt op de meeste plekken goed door, maar de kaarsrechte voetgangersroute wordt op een aantal plekken hinderlijk onderbroken. 

Die trottoirs waren er vroeger overigens helemaal niet. Aan weerszijden van de Sloterweg lag een sloot met daar overheen bruggetjes naar de huizen en boerderijen. Die sloten dienden voor het waterbeheer in de polder en tevens als riool. De stank en gebrek aan hygiëne door dat open riool was later reden om de sloten te dempen en te vervangen door moderne infrastructuur.

Bij de herinrichting van het centrum zou een landschapsarchitect of cultuurhistoricus welkome adviezen kunnen geven over hoe de gaten op te vullen van het ‘polderlint’ Sloterweg. In een gemeente die zegt dat alle mobiliteit begint met ‘stappen’, zou dat passend zijn.

Lees hier deel 1: ‘Ingekorte Sloterweg tussen centrum en oude Badhoevedorp’

Lees hier deel 2: ‘De Sloterweg als noord-zuidlaan, een verkeersader die het dorp kaarsrecht in tweeën snijdt’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie