Wethouder Marja Ruigrok is enthousiast over de laadpaalplannen.
Wethouder Marja Ruigrok is enthousiast over de laadpaalplannen. Pr

Zestien extra laadplekken voor elektrische auto

Natuur en milieu

HAARLEMMERMEER De gemeente Haarlemmermeer optimaliseert de komende tijd de dekkingsgraad van het laadnetwerk voor elektrische auto’s door zestien extra locaties in de openbare buitenruimte te voorzien van laadplekken. Verder is de gemeente gestopt met het honoreren van individuele aanvragen van laadpalen op gemeentegrond. Bovendien worden de huidige laadpalen zo veel mogelijk uitgebreid van één naar twee laadpunten. Ook maakt de gemeente laadpleinen (zogenaamde ‘hubs’) op plekken waar veel mensen samenkomen. Dat gebeurt als eerste in de vorm van een pilot in een bepaalde wijk.

BRUG TE VER In de ideale wereld rijdt iedereen in een elektrische auto, heeft de bestuurder een eigen laadpaal voor de deur staan en wordt de laadpaal gevoed door zonnepanelen op het dak van zijn eigen huis. Hoewel de verduurzaming van de wereld hard die kant op draait, is dit plaatje in werkelijkheid momenteel nog een brug verder. Het aantal elektrische auto’s neemt echter hand over hand toe en daarmee ook de vraag naar oplaadmogelijkheden. De gemeente Haarlemmermeer gaat aan het werk met de uitvoering van het coalitieakkoord en komt met een plan van aanpak voor een onderdeel daarvan: de uitbreiding van de laadinfrastructuur.

AMBITIE Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad de ambitie vastgelegd om schone en stille mobiliteit mogelijk te maken. De gemeente richt zich daarmee op het verminderen van vervuilende mobiliteit en het verduurzamen van mobiliteit. In de achterliggende jaren heeft Haarlemmermeer elektrisch rijden ondersteund door het realiseren van (semi-)openbare oplaadpunten. Daardoor beschikt Haarlemmermeer tegenwoordig over een goed verspreid en geoutilleerd netwerk

De gemeente laat weten dat bijna elke inwoner met een elektrische auto een openbaar oplaadpunt heeft op loopafstand of kan zijn vervoermiddel opladen bij een semi-openbare laadpaal - een laadpaal van bijvoorbeeld een bedrijf of organisatie waar iedereen kan opladen. Met de maatregelen die op stapel staan, wil Haarlemmermeer het laadnetwerk dat de afgelopen jaren is opgebouwd, versterken én uitbreiden.

Wethouder Marja Ruigrok is enthousiast over de laadpaalplannen: “We steken veel energie in de uitbreiding en innovatie van de laadcapaciteit. Uiteindelijk hebben heel veel inwoners van Haarlemmermeer daar profijt van.”

De versterking is ook gelegen in ontwikkelingen op het vlak van innovatie. Zo zijn er ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen voor het combineren van lichtmasten en het opladen van auto’s en boten langs de Ringvaart en het onderzoek naar verlengde privé-aansluitingen. Bovendien doet de gemeente vooruitstrevend onderzoek op het gebied van het beter spreiden van capaciteit in tijden van ‘topdrukte’ op het net. 

INDIVIDUEEL De gemeente is gestopt met het honoreren van individuele aanvragen op gemeentegrond. De reden daarvoor is dat Haarlemmermeer gericht een totaal netwerk wil kunnen aanbieden dat collectief van aard is, data-gestuurd en geënt is op centrale plekken. De gemeente investeert in een strategisch, planmatig en publiek netwerk dat zich concentreert op wijkniveau en rondom winkelcentra, tankstations en andere publieke gelegenheden.
Qua planning wil de gemeente in 2023 van start gaan met het pakket aan innovatieve maatregelen.

advertentie
advertentie