Een droomplaatje van het Stationsgebied in Hoofddorp dat een gezonde en bruisende leefomgeving biedt.
Een droomplaatje van het Stationsgebied in Hoofddorp dat een gezonde en bruisende leefomgeving biedt. Pr

Iedereen happy in nieuw stationsgebied Hoofddorp

7 september 2021 om 08:32 Overig

HOOFDDORP Een gevarieerde leefomgeving met spraakmakende architectuur en met openbare ruimten waar mensen graag verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. Een gezonde en leefbare omgeving dankzij voldoende groen en water. Dat zijn de plannen voor het Stationsgebied van Hoofddorp, waar 15.500 woningen komen.

Dit najaar heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de raad voor te stellen om het Verdichtingsplan Stationsgebied Hoofddorp vast te stellen. Het plan laat de visie zien hoe het stationsgebied van Hoofddorp zich verder kan ontwikkelen tot een aantrekkelijk, stedelijk en bruisend gebied met circa 15.500 woningen en 11.000 arbeidsplaatsen. 

Met het Verdichtingsplan kiest Haarlemmermeer voor een stationsgebied met een stedelijk karakter dat zich kenmerkt door een mix van wonen, werken, leren, verplaatsen, verblijven en recreëren. Er komt meer bebouwing op een stuk grond en er wordt hoger gebouwd dan in andere delen van Hoofddorp. Voordeel hiervan is dat het polderlandschap op andere plekken behouden blijft.

Haarlemmermeer werkt voor het realiseren van dit plan samen met andere partijen zoals de Provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam, de Ministeries van I&W en BZK, de Vervoerregio Amsterdam, ProRail en NS. Het Verdichtingsplan is opgesteld door Bureau de Zwarte Hond van voormalig rijksadviseur Daan Zandbelt.

GROEI In Haarlemmermeer komen er de komende jaren 20.000 woningen bij. In het stationsgebied van Hoofddorp gaat het om 15.500 woningen. Daarvan worden circa 10.000 woningen toegevoegd aan de 20.000 van de Schaalsprong Wonen. De resterende 5.500 woningen behoorden al tot de opgave van de schaalsprong, zoals Hydepark en Rooseveltpark.

Wethouder Jurgen Nobel, van woningbouw, is verheugd: “Dit is goed nieuws voor woningzoekenden. Er komen bijna 10.000 woningen extra bovenop de al geplande 5.700 woningen in Stadscentrum Hoofdorp, waar Hyde Park onder valt, en in het Rooseveltpark.” 

BIJZONDER Het nieuwe stationsgebied kenmerkt zich straks door een gevarieerde leefomgeving met spraakmakende architectuur en met openbare ruimten waar mensen graag verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. Een gezonde en leefbare leefomgeving door de aanwezigheid van voldoende groen en water.

De ontwikkeling van het stationsgebied van Hoofddorp staat niet op zichzelf. Haarlemmermeer trekt samen op in de Metropoolregio Amsterdam met acht andere steden onder de naam ‘Bereikbare Steden’. Dit zijn Haarlem, Zaanstad, Purmerend, Lelystad, Almere, Hilversum, Alkmaar en Hoorn. In deze rijks -en regionale samenwerking richt men zich op het verdichten op en rondom stations in de regio, waarbij behoud van het landschap voorop staat. Per gemeente wordt hiervoor een gebiedsplan opgesteld. Voor het Gebiedsplan van hoofddorp wordt bureau MVRDV van architect Winny Maas ingeschakeld.  

Mariette Sedee, wethouder Ruimtelijke Ordening: “In lijn met de aanpak Bereikbare Steden en de gemeentelijke Omgevingsvisie en Verdichtingsvisie die we aan het maken zijn, willen we in het stationsgebied ‘de hoogte in’ zodat we ons polderlandschap, de open ruimtes kunnen behouden. Hoofddorp kan toegroeien naar een levendige, (sociaal) duurzame en goed bereikbarestad. Een echt visitekaartje voor Haarlemmermeer.”

METRO Marja Ruigrok, wethouder Verkeer en Vervoer, benadrukt vooral de komst van de Noord/Zuidlijn. “We hebben in Haarlemmermeer afgesproken dat we eerst goede verbindingen moeten hebben, voordat we huizen kunnen bouwen. Begin april 2021 heeft het Nationaal Groeifonds (onder voorwaarden) 1,5 miljard euro gereserveerd voor de doortrekking van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Begin 2022 geeft het kabinet hopelijk groen licht.”  

Het Verdichtingsplan wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Ook worden diverse participatietrajecten opgestart. De gemeente zal alle plannen maken in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland, de MRA en partijen als de NS, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam. Alle gebiedsplannen in het kader van ‘Bereikbare Steden’ worden later aan de nieuwe minister aangeboden. Doel van deze plannen is om de woningbouw in de regio te versnellen.  

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie